موتور دیزل - فن آوران داده پژوه -دایرة المعارف صنعت و مهندسی


موتور دیزل


موتور دیزل

موتور دیزل که از دیرباز با مصارف صنعتی معرف حضور همگان است در این مطلب به تفکیک برند سازنده و با جزئیات عملکردی ارائه شده است.

 

 
 


موتور دیزل ولوو پنتا (Volvo Penta)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
(kVa)
تعداد
سیلندر
توان
(HP)
ولوو پنتا TAD530GE 100 4 118
ولوو پنتا TAD531GE 101 4 118
ولوو پنتا TAD532GE 130 4 152
ولوو پنتا TAD731GE 154 6 177
ولوو پنتا TAD732GE 183 6 217
ولوو پنتا TAD733GE 205 6 240
ولوو پنتا TAD734GE 255 6 290
ولوو پنتا TAD1341GE 319 6 369
ولوو پنتا TAD1342GE 352 6 412
ولوو پنتا TAD1343GE 378 6 442
ولوو پنتا TAD1344GE 411 6 481
ولوو پنتا TAD1345GE 456 6 528
ولوو پنتا TAD1641GE 505 6 581
ولوو پنتا TAD1642GE 591 6 650
ولوو پنتا TWD1643GE 630 6 765

موتور دیزل پرکینز(Perkins)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
(kVa)
تعداد
سیلندر
پرکینز 403A-11G1 9 3
پرکینز 403A-15G1 13 3
پرکینز 403A-15G2 15 3
پرکینز 404A-22G1 20 4
پرکینز 1103A-33G 30 3
پرکینز 1103A-33TG1 45 3
پرکینز 1103A-33TG2 60 3
پرکینز 1104A-44TG1 65 4
پرکینز 1104A-44TG2 80 4
پرکینز 1104C-44TAG2 100 4
پرکینز 1006TAG 135 6
پرکینز 1106A-70TAG2 150 6
پرکینز 1106A-70TAG3 180 6
پرکینز 1106A-70TAG4 200 6
پرکینز 1506A-E88TAG2 230 6
پرکینز 1506A-E88TAG3 250 6
پرکینز 1506A-E88TAG5 300 6
پرکینز 2206A-E13TAG2 350 6
پرکینز 2206A-E13TAG3 400 6
پرکینز 2506C-E15TAG1 455 6
پرکینز 2506C-E15TAG2 500 6
پرکینز 2806A-E18TAG1 600 6
پرکینز 2806A-E18TAG2 650 6
پرکینز 4008TAG2 995 8
پرکینز 4012-46TWG2A 1250 12
پرکینز 4012-46TWG3A 1364 12
پرکینز 4012-46TAG2A 1505 12
پرکینز 4012-46TAG3A 1710 12
پرکینز 4016-TAG1A 1845 16
پرکینز 4016-TAG2A 2058 16
پرکینز 4016-61TRG3 2250 16

موتور دیزل موتورسازان(Motorsazan)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
موتورسازان 3/152G 23.4 3
موتورسازان 4/236G 40 4
موتورسازان 4/244G 38.5 4
موتورسازان 4/244 TG1 57 4
موتورسازان 4/248G 45 4
موتورسازان 4/248 TG1 57 4
موتورسازان 4/248 NG
گازسوز
38.9 4
موتورسازان 6/60G
(1006/6)
61.5 6

موتور دیزل لوول(Lovol)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
لوول 1003G 27.5 3
لوول 1003TG 43.7 3
لوول 1004NG گازسوز 30 4
لوول 1004G 44.4 4
لوول 1006NG گازسوز 40 4
لوول 1004TG 73.9 4
لوول 1006TG1 84.3 6
لوول 1006TG2 92.3  6
لوول 1006TAG 136 6
لوول 1106TAG2 150 6
لوول 1106TAG3 160 6
لوول 1106TAG4 180 6

موتور دیزل لمباردینی(Lombardini)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaدور
(RPM)
تعداد
سیلندر
لمباردینی 15LD400 5.6

3000

هوا خنک

1
لمباردینی 15LD440 6.2

3000

هوا خنک

1
لمباردینی 15LD500 7.2

3000

هوا خنک

1
لمباردینی 25LD425-2 11

3000

هوا خنک

2
لمباردینی 9LD625-2 18.8

3000

هوا خنک

2
لمباردینی LDW702 5

1500

آب خنک

2
لمباردینی LDW1003 8.1

1500

آب خنک

3
لمباردینی LDW1404 11.1

1500

آب خنک

4
لمباردینی LDW1603 15.1

1500

آب خنک

3
لمباردینی LDW2204 19

1500

آب خنک

4
لمباردینی LDW2204T 25.4

1500

آب خنک

4
کوهلر KDI1903M 26 1500 3
کوهلر KDI2504M 33 1500 4
کوهلر KDI2504TM 41 1500 4

موتور دیزل لیون(China-Lion)تولید چین

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
لیون-چین LN380 10 3
لیون-چین LN480 13 4
لیون-چین LN485 17 4
لیون-چین LN490 22 4

موتور دیزل لیلاند(Leyland)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
لیلاند AL4DMK1 40 4
لیلاند AL4DTG3 62.5 4
لیلاند AL4DTIG2 82.5 4
لیلاند AL6DTIG1 100 6
لیلاند AL6DTIG2 125 6
لیلاند AL6DTIG3 140 6
لیلاند AL6DTIG4 160 6
دویتس BF4M1013E 88 4
دویتس BF4M1013EC 104 4

موتور دیزل ایویکو(Iveco)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
KVA
تعداد
سیلندر
Iveco NEF45SM1A 60 4
Iveco NEF45SM2A 75 4
Iveco NEF45TM2A 100 4
Iveco NEF67SM1 125 6
Iveco NEF67TM3A 160 6
Iveco NEF67TE2A 200 6
Iveco C87TE1D 250 6
Iveco C10TE1D 300 6
Iveco C13TE2A 350 6
Iveco C13TE3A 400 6

موتور دیزل ایسوزو(Isuzu)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
مکانیکی kWm1
دور
(RPM)
تعداد
سیلندر
Isuzu 4JB1 24 1500 4
Isuzu 4JB1T 28 1500 4

موتور دیزل دوسان(Doosan)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان
kWm
تعداد
سیلندر
دوسان DB58 59 4
دوسان D1146 85 6
دوسان D1146T 118 6
دوسان P086TI-1 164 6
دوسان P086TI 199 6
دوسان P126TI 272 6
دوسان P126TI-II 294 6
دوسان P158LE-1 362 8
دوسان P158LE 414 8
دوسان DP158LC 449 8
دوسان DP158LD 510 8
دوسان DP180LA 552 10
دوسان DP180LB 612 10
دوسان DP222LB 664 12
دوسان DP222LC 723 12

موتور دیزل دویتس(Deutz-china)تولید چین

موتور
دیزل
تیپ
موتور
دور RPMتوان دائم kVaتعداد
سیلندر
Deutz-China D226B-3D

1500

هواخنک

37 3
Deutz-China F3L912

1500

هواخنک

25 3
Deutz-China F4L912

1500

هواخنک

41 4
Deutz-China F4L912T

1500

هواخنک

50 4
Deutz-China F6L912

1500

هواخنک

50 6
Deutz-China TD226B-3D

1500

آب خنک

37.5 3
Deutz-China WP4D66E200

1500

آب خنک

75 4
Deutz-China WP4D100E200

1500

آب خنک

112 4
Deutz-China WP6D132E200

1500

آب خنک

150 6
Deutz-China WP6D152E200

1500

آب خنک

175 6
Deutz-China WP10D238E200

1500

آب خنک

270 6
Deutz-China WP10D264E200

1500

آب خنک

300 6
Deutz-China WP12D317E200

1500

آب خنک

360 6
Deutz-China WP13D385E200

1500

آب خنک

440 6
دویتس BF4M1013E 88 4
دویتس BF4M1013EC 104 4

موتور دیزل دویتس(Deutz)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
دویتس BF4M1013E 88 4
دویتس BF4M1013EC 104 4

موتور دیزل کامینز(Cummins-China)تولید چین

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
مکانیکی
kWm
تعداد
سیلندر
کامینز-چین 4BT3.9-G2 36 4
کامینز-چین 4BTA3.9-G2 50 4
کامینز-چین 6BT5.9-G2 90 6
کامینز-چین 6BTA5.9-G2 110 6
کامینز-چین 6BTAA5.9-G2 120 6
کامینز-چین 6CTA8.3-G2 163 6
کامینز-چین 6CTAA8.3-G2 183 6
کامینز-چین 6LTAA8.9-G2 200 6
کامینز-چین NTA855G1A 261 6
دویتس BF4M1013E 88 4
دویتس BF4M1013EC 104 4

موتور دیزل کامینز(cummins)

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVa تعداد
سیلندر
کشور
ساخت
کامینز X1.3G2 10 2  
کامینز X2.5G2 25 3  INDIA
کامینز X3.3G1 35 4  INDIA
کامینز 4BT3.3G3 50 4 INDIA
کامینز S3.8G3 50 4  
کامینز S3.8G7 60 4 INDIA
کامینز 6BTA5.9G5 100 6 INDIA
کامینز 6BTAA5.9G6 136 6 INDIA
کامینز 6BTAA5.9G3 125 6  
کامینز QSB7G2 136 6  
کامینز QSB7G3 150 6  
کامینز 6BTAA5.9G7 155 6 INDIA
کامینز 6BTAA5.9G5 160 6  
کامینز QSB7G5 200 6  
کامینز 6CTAA8.3G3 200 6 UK
کامینز 6CTA8.3G2 204 6  
کامینز 6CTAA8.3G2 230 6  
کامینز QSL9G3 250 6 UK
کامینز QSL9G5 300 6 UK
کامینز NT855G6 320 6  
کامینز NTA855G4 365 6  INDIA
کامینز NTA855G3 400 6  
کامینز QSX15G4 400 6 USA
کامینز QSX15G6 445 6  
کامینز QSX15G9 463 6  
کامینز QSX15G8 500 6 USA
کامینز VTA28G5 636 12 INDIA
کامینز VTA28G6 - 12  
کامینز QSK23G3 876 6  
کامینز QST30G3 910 12  
کامینز QST30G4 1000 12  
کامینز KTA38G5 1100 12  
کامینز KTA50G3 1275 16  
کامینز KTA50G8 1608 16  
کامینز KTA50G9 1619 16  
کامینز QSK60G3 1875 16  
کامینز QSK60G4 2045 16  
کامینز QSK60G13 2000 16  
کامینز QSK60G6 2281 16 -

موتور دیزل تلک(China-Telec)تولید چین

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم kVaتعداد
سیلندر
تلک-چین K4100D 30 4
تلک-چین K4100ZD 40.2 4
تلک-چین R4110ZD 60 4
تلک-چین R4110ZLD 75 4
تلک-چین R6105ZD 88 6
تلک-چین R6105AZLD 110 6
تلک-چین R6105IZLD 132 6
دویتس BF4M1013E 88 4
دویتس BF4M1013EC 104 4

موتور دیزل استریم(China-Stream)تولید چین

موتور
دیزل
تیپ
موتور
توان دائم
مکانیکیkWm
دور
(RPM)
تعداد
سیلندر
استریم-چین R185N 6.6 2200 1
استریم-چین R185L 6.6 2200 1
استریم-چین L16M 8.5 2200 1
استریم-چین S195N 9.2 2200 1
استریم-چین S195NM 9.2 2200 1
استریم-چین S1100NM 11 2200 1
استریم-چین S1105NM 13.2 2200 1
استریم-چین S1110NM 14.7 2200 1
استریم-چین S1115NM 16.2 2200 1
استریم-چین S1125NM 18.3 2200 1
استریم-چین S1130NM 22 2200 1
دویتس BF4M1013E 88 4
دویتس BF4M1013EC 104 4

موتور دیزل بنز (Benz)

سری نام موتور تعداد سیلندر قدرت (HP) دور موتور
(rpm)
OM314 موتور 314 یورو صفر (خودرویی) 4 85 2800
OM314 موتور 314 یورو صفر (صنعتی) 4 85 2800
OM314 موتور 314 یورو 2 (خودروئی) 4 110 2800
OM314 موتور 314 یورو 2 (صنعتی) 4 110 2800
OM364 موتور 364 (خودروئی) - - -
OM364 موتور 364 (صنعتی) - - -
OM352 موتور 352 (خودروئی) 6 130 2800
OM352 موتور 352 (صنعتی) 6 130 2800
OM352 موتور 352A (خودروئی) 6 - 2800
OM352 موتور 352A (صنعتی) 6 - 2800
OM352 موتور 366 (خودروئی) 6 - 2800
OM352 موتور 366 (صنعتی) 6 - 2800
OM355 موتور 355 یورو 2 (خودروئی) 6 240 2200
OM355 موتور 355 یورو 2 (صنعتی) 6 240 2200
OM355 موتور 355A (خودروئی) 6 285 2200
OM355 موتور 355A (صنعتی) 6 285 2200
OM357 موتور 357 (خودروئی) 6 300 2200
OM357 موتور 357 (صنعتی) 6 300 2200
OM457 موتور 457C خودروئی 6 353 2000
OM457 موتور 457O خودروئی 6 300 2000
OM457 موتور AXOR (خودروئی) 6 410 2000
OM457 موتور AXOR (صنعتی) 6 410 2000
OM457 موتور کامل 457 C صنعتی 6 410 2000
OM906 موتور 906 6 240 2200

 

برای آشنایی بیشتر با لغات و اصطلاحات پرکاربرد مکانیک و موتور دیزل مطلب زیر را نیز مطالعه فرمائید:

توان موتور

یا BHP  انرژی مکانیکی است که در انتهای میل لنگ موتور تولید می شود و معادل گشتاور خروجی ضربدر سرعت زاویه ای میل لنگ می باشد.

ترتیب احتراق order Firing  هنگامیکه مقدار سیلندرها در یک موتور بیش از 2 سیلندر باشد آنگاه احتراق در سیلندرها باید طبق ترتیب خاصی انجام شود که به این ترتیب خاص ترتیب احتراق می گویند.

 سرعت بحرانی

یا speed Critical در نهایت آخرین آیتم از 9 اصطلاح پرکاربرد مکانیک و موتورها است. سرعت بحرانی سرعتی است که در آن موتور به ارتعاش در فرکانس طبیعی خود رسیده و پدیده تشدید به وجود می آید که باعث لرزش شدید موتور می شود.


Copyright © Fanavaran Diesel Power 2016
ایمیل ها:   ,   hoomandini@yahoo.com
جهت پرداخت آنلاین بابت درج ریپرتاژ آگهی روی همین متن کلیک کنید