ژنراتور ها در یک نگاه - فن آوران داده پژوه -دایرة المعارف صنعت و مهندسی


ژنراتور ها در یک نگاه


ژنراتور ها در یک نگاه

ژنراتور ها در یک نگاه

ژنراتور ها و اطلاعات آنها در ذیل برای شما لیست شده اند ، برای هرگونه اطلاعات بیشتر با فن آوران دیزل قدرت تماس بگیرید.

 

ژنراتور ABB
GUCBIR
ITAL
leroy
linz
meccalte

 


 

ژنراتور ABB ساخت کشور فنلاند


ژنراتور مدل دور
(RPM)
توان
(KVA)
ABB AMG 180 AA4 1500 14
ABB AMG 180 BB4 1500 19
ABB AMG 180 CC4 1500 24
ABB AMG 180 DD4 1500 30
ABB AMG 250 BB4 1500 100
ABB AMG 280 CC4 1500 225
ABB AMG 350 CC4 1500 450
ABB AMG 355 DD4 1500 525
ABB AMG 355 EE4 1500 625
ABB AMG 400 AA4 1500 750

 

 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا


ژنراتور تیپ توان
Meccalte S16F 5.5 KVA
Meccalte S16F 6.5 KVA
Meccalte ECO3-1SN 8.5 KVA
Meccalte ECO3-2SN 10 KVA
Meccalte BTO3-3L/4 15 KVA
Meccalte ECO28-1L/4 20 KVA
Meccalte ECO28-2L/4 25 KVA
Meccalte ECO28-VL/4 30 KVA
Meccalte ECO32-2S/4 35 KVA
Meccalte ECO32-3S/4 40 KVA
Meccalte ECO32-1L/4 50 KVA
Meccalte ECO32-2L/4 60 KVA
Meccalte ECO32-3L/4 70 KVA
Meccalte ECP34-1S 85 KVA
Meccalte ECP34-2S 105 KVA
Meccalte ECP34-1L 130 KVA
Meccalte ECP34-2L 150 KVA
Meccalte ECO38-1S 180 KVA
Meccalte ECO38-2S 200 KVA
Meccalte ECO38-3S 225 KVA
Meccalte ECO38-1L 250 KVA
Meccalte ECO38-2L 300 KVA
Meccalte ECO38-3L 350 KVA
Meccalte ECO40-1S 400 KVA
Meccalte ECO40-2S 450 KVA
Meccalte ECO40-3S 500 KVA
Meccalte ECO401.5L 620 KVA
Meccalte ECO402L 680 KVA

ادامه لیست مشخصات

ژنراتور تیپ توان kva (V) ولتاژ خروجی وزن ( kg) تثبیت کننده ولتاژ
Meccalte S15W-75/A 2.1 تکفاز115/230 12.4 خازنی
Meccalte S16W-75/A 2.5 تکفاز115/230 14.3 خازنی
Meccalte S16W-90/A 3.5 تکفاز115/230 16.1 خازنی
Meccalte S16W-130/A 5 تکفاز115/230 21 خازنی
Meccalte S16W-150/A 5.7 تکفاز115/230 23.7 خازنی
Meccalte S16F-150/A 5.5 تکفاز115/230 28 خازنی
Meccalte S16F-180/A 6.5 تکفاز115/230 31 خازنی
Meccalte S20W-95/A 6 تکفاز115/230 27.4 خازنی
Meccalte S20W-110/A 7 تکفاز115/230 30.5 خازنی
Meccalte S20W-130/A 8.5 تکفاز115/230 34.9 خازنی
Meccalte S20FS-130/A 8.5 تکفاز115/230 41.7 خازنی
Meccalte S20FS-160/A 10 تکفاز115/230 48.7 خازنی
Meccalte S20F-200/A 12 تکفاز115/230 56.5 خازنی
Meccalte T20FS-130/A 10 سه فاز 230/400 48.7 خازنی
Meccalte T20FS-160/A 12.5 سه فاز 230/400 55.7 خازنی
Meccalte T20F-200/A 15 سه فاز 230/400 63.5 خازنی

 

ژنراتور Stamford


ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
Stamford PI044D 6 7.5
Stamford PI044E 8 10
Stamford PI044F 10 12.5
Stamford BCI164C 10.8 13.5
Stamford PI044G 12 15
Stamford PI044H  14 17.5
Stamford PI144D  16 20
Stamford PI144E 20 25
Stamford PI144F 22 27.5
Stamford PI144G 24 30
Stamford BCI184G  25 31.3
Stamford PI144H 28 35
Stamford PI144J 32 40
Stamford PI144K  34 42.5
Stamford UCI224C 34 42.5
Stamford UCI224D  40 50
Stamford UCI224E 48 60
Stamford UCI224F 58 72.5
Stamford UCI224G 68 85
Stamford UCI274C 80 100
Stamford UCI274D 91.2 114
Stamford UCI274E 112 140
Stamford UCI274F 128 160
Stamford UCI274G 144 180
Stamford UCI274H 160 200
Stamford UCDI274J  184 230
Stamford HCI444C 200 250
Stamford UCDI274K 200 250
Stamford HCI444D 240 300
Stamford HCI444E 280 350
Stamford HCI444F 320 400
Stamford HCI544C 360 450
Stamford HCI544D 400 500
Stamford HCI544E 480 600
Stamford HCI544F  536 670
Stamford HCI634G 640 800
Stamford HCI634H 728 910
Stamford HCI634J 800 1000
Stamford HCI634K 888 1110
Stamford PI734A 980 1225
Stamford PI734B 1088 1360
Stamford PI734C 1204 1505
Stamford PI734D 1292 1615
Stamford PI734E 1476 1845
Stamford PI734F 1616 2020
Stamford PI734G 1708 2135

 

ژنراتور Stamford Power ساخت چین


ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
Stamford Power SLG164A 6.5 8.1
Stamford Power SLG164B 8.8 11
Stamford Power SLG164C 10.8 13.5
Stamford Power SLG164D 12.8 16
Stamford Power SLG184E 18 22.5
Stamford Power SLG184F 22 27.5
Stamford Power SLG184G 25 31.3
Stamford Power SLG184H 30 37.5
Stamford Power SLG184J 32 40
Stamford Power SLG224C 34 42.5
Stamford Power SLG224D 40 50
Stamford Power SLG224E 48 60
Stamford Power SLG224F 58 72.5
Stamford Power SLG224G 68 85
Stamford Power TWG-II224F1  68 85
Stamford Power SLG274C 80 100
Stamford Power SLG274D 91.2 114
Stamford Power SLG274E 120 150
Stamford Power TWG-II274D  128 160
Stamford Power SLG274F 140 175
Stamford Power SLG274G 144 180
Stamford Power SLG274H 160 200
Stamford Power SLG274J 184 230
Stamford Power SLG274K 200 250
Stamford Power SLG314C 200 250
Stamford Power SLG314D 236 300
Stamford Power SLG314E 260 325
Stamford Power SLG314EL 280 350
Stamford Power SLG314F 304 380
Stamford Power SLG314G 320 400
Stamford Power SLG354C 360 450
Stamford Power SLG354D 400 500
Stamford Power SLG354E 480 600
Stamford Power SLG354FS 500 625
Stamford Power SLG354F 536 670

 

 ژنراتور Leroy Somer ساخت فرانسه


>
ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
Leroy Somer LSA 44.2 VS45  84 105
Leroy Somer LSA 46.2 M3 144  180
Leroy Somer LSA 47.2 S4 328  410
Leroy Somer LSA 47.2 M7 400  500
Leroy Somer LSA 51.2 S55  1488 1860

 

 ژنراتور  STC-China سه فاز چینی


ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
STC-China STC-3 3.75
STC-China STC-5 6.25
STC-China STC-7.5 7.5  9.5
STC-China STC-10 10  12.5
STC-China STC-12 12  15
STC-China STC-15 15  18.75
STC-China STC-20 20  25
STC-China STC-24 24  30
STC-China STC-30 30 37.5
STC-China STC-40 40  50
STC-China STC-50 50  62.5
STC-China STC-60 60  75

 

 ژنراتور ST-China تک فاز چینی


ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
ST-China ST-3 3.75
ST-China ST-5 6.25
ST-China ST-7.5 7.5  9.4
ST-China ST-10 10  12.5
ST-China ST-12 12  15
ST-China ST-15 15  18.75
ST-China ST-15 20 25
ST-China ST-15 24 30

 

 ژنراتور Ital Motors ساخت ایتالیا


ژنراتور تیپ توان دائم KW توان دائم Kva
Ital Motors SK 160 LB 24 30
Ital Motors SK 160 WB 32 40
Ital Motors IB4 LA 40 50
Ital Motors SK 225 MS 60 75
Ital Motors SK 225 ML 84 105
Ital Motors SK 225 LS 96 120
Ital Motors SK 250 SL 120 150
Ital Motors SK 250 MM 160 200
Ital Motors SK 250 LM 216 270
Ital Motors IMS 250 LL 240 300
Ital Motors SK 315 SS 280 350
Ital Motors SK 315 SM 320 400
Ital Motors IMS 355 MS  400 500
Ital Motors SK 355 LM 520  650
Ital Motors IMS 355 WL 576 720
Ital Motors SK 400 SX 640  800
Ital Motors SK 400 SM 800 1000
Ital Motors SK 400 MM 1040  1300
Ital Motors SK 450 SM 1280  1600

 

 ژنراتور Linz ساخت ایتالیا


ژنراتور تیپ توان دائم Kva
Linz E1C13S A/4 شافتدار 5.5
Linz E1X13S A/4 6.5
Linz E1C13S B/4 شافتدار 7
Linz E1S13S A/4 شافتدار 8
Linz E1X13S B/4 8
Linz E1C13S D/4 شافتدار 9
Linz E1S13S B/4 شافتدار 10
Linz E1X13S C/4 10
Linz E1C13M E/4 شافتدار 11.5
Linz E1C13M F/4 شافتدار 12.5
Linz E1S13M D/4 شافتدار 13
Linz E1S13M E/4 شافتدار 16
Linz E1X13M F/4 16
Linz SLT18 MD صفحه ای 20
Linz PRO18S A/4 شافتدار 20
Linz E1S13M F/4 20
Linz PRO18S B/4 صفحه ای 25
Linz PRO18S B/4 شافتدار 25
Linz PRO18S C/4 صفحه ای 30
Linz PRO18S C/4 شافتدار 30
Linz PRO18M E/4 صفحه ای 42
Linz PRO18M E/4 شافتدار 42
Linz PRO18L F/4 صفحه ای 50
Linz PRO18L F/4 شافتدار 50
Linz PRO 22SA/4 60
Linz PRO22S A/4 شافتدار 63
Linz PRO 22SB/4 63
Linz PRO22S B/4 شافتدار 75
Linz PRO22S C/4 صفحه ای 85
Linz PRO22S C/4 شافتدار 85
Linz PRO 22SC/4 85
Linz PRO22S D/4 صفحه ای 100
Linz PRO22S D/4 شافتدار 100
Linz PRO 22SD/4 100
Linz PRO22M E/4 صفحه ای 130
Linz PRO22M E/4 شافتدار 130
Linz PRO 22ME/4 130
Linz PRO22M F/4 صفحه ای 150
Linz PRO22M F/4 شافتدار 150
Linz PRO28S B/4 صفحه ای 200
Linz PRO28S B/4 شافتدار 200
Linz PRO28S D/4 صفحه ای 250
Linz PRO28S D/4 شافتدار 250
Linz PRO28M E/4 صفحه ای 300
Linz PRO28M E/4 شافتدار 300
Linz PRO28M F/4 صفحه ای 350
Linz PRO28M F/4 شافتدار 350

 

ژنراتور Atlas Motor و  Gucbir


ژنراتور ساخت تیپ توان دائم Kva
Atlas Motor ایران SY-A224E 60
Gucbir ترکیه GA47 47
Gucbir ترکیه GA125 125

 

 


Copyright © Fanavaran Diesel Power 2016
ایمیل ها:   ,   hoomandini@yahoo.com
جهت پرداخت آنلاین بابت درج ریپرتاژ آگهی روی همین متن کلیک کنید